Obrazowanie termiczne a prawo do prywatności: Kyllo v. United States
[Thermal Imaging and the Right to Privacy: Kyllo v. United States]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Prawnicze KUL (ISSN: 1897-7146)
Rok wydania: 2015
Numer czasopisma: 3 (59)
Strony od-do: 119-134
Streszczenie: Artykuł omawia niemal całkowicie nieznany polskiej nauce prawa wyrok Sądu Najwyższego USA Kyllo v. US. Orzeczenie jest interesująca, a nawet intrygujące nie tylko pod względem merytorycznym, ale także z uwagi na skład większość (sędzia Scalia – autor wyroku, do którego dołączyli czterej liberalni sędziowie: Souter, Thomas, Ginsburg i Breyer) oraz sprzeciwu (sędzia Stevens, oraz sędziowie konserwatyści: Rehnquist O'Connor i Kennedy). W Kyllo Sąd uznał, że wykorzystanie kamery termowizyjnej do monitorowania ciepła emitowanego ciepła z powierzchni ścian domu Kyllo stanowi przeszukanie w rozumieniu Czwartej Poprawki do Konstytucji USAzatem wymaga nakazu sądowego. Chociaż kilku wybitnych komentatorów uważa przedmiotową decyzję za pro-prywatnościową , inni eksperci podkreślają, że chroni ona prywatność tylko w obrębie domu i tylko przed ingerencją za pomocą urządzeń niebędących w użytku ogółu społeczeństwa. Dlatego, Kyllo v. USA jest ich zdaniem co najwyżej „pyrrusowym zwycięstwem prywatności.
Słowa kluczowe: Kyllo v. US, prawo do prywatności, Czwarta Poprawka, Sędzia Antonin ScaliaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Motyka",
title = "Obrazowanie termiczne a prawo do prywatności: Kyllo v. United States",
journal = "Studia Prawnicze KUL",
year = "2015",
number = "3 (59)",
pages = "119-134"
}

Cytowanie w formacie APA:
Motyka, K. (2015). Obrazowanie termiczne a prawo do prywatności: Kyllo v. United States. Studia Prawnicze KUL, 3 (59), 119-134.