W służbie wartości. Ks. prof. Jan Szymczyk (1963–2020)
[In Service of Values. Rev. Prof. Jan Szymczyk (1963–2020) ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Naukowe KUL (ISSN: 0044-4405)
Rok wydania: 2021
Tom: 64
Numer czasopisma: 1–2 (253–254)
Strony od-do: 5-20
Streszczenie: Artykuł przedstawia biografię naukową śp. Księdza Profesora Jana Szymczyka, Kierownika Katedry Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych, Przewodniczącego Rady Naukowej „Zeszytów Naukowych KUL”. J. Szymczyk ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, otrzymując magisterium teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1989 r. W tym samym roku otrzymał w Radomiu święcenia kapłańskie. Przez cztery następne lata pracował jako wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. W latach 1992–1996 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza tamtejszego środowiska akademickiego oraz diecezjalnego duszpasterza ds. środków społecznego przekazu. W 1996 r., po 4 letnich studiach doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obronił pracę doktorską pt. Zasada dobra wspólnego w ujęciu przedstawicieli Szkoły Lubelskiej i otrzymał doktorat z socjologii. Habilitował się w KUL w 2007 na podstawie dorobku naukowego, w tym rozprawy habilitacyjnej W świecie ludzkich kreacji. Stanisława Ossowskiego koncepcja rzeczywistości społecznej. Od 1996 r. był On zatrudniony w KUL jako asystent, następnie jako adiunkt, a od 2009 r. jako profesor nadzwyczajny. Jego dorobek obejmuje ponad 150 publikacji, w tym 6 książek autorskich i 12 prac zbiorowych pod jego redakcją lub współredakcją. Był uznanym specjalistą przede wszystkim w zakresie socjologii wartości, a następnie socjologii ruchów społecznych, socjologii ciała, socjologii sportu, socjologii życia publicznego, znawcą twórczości Stanisława Ossowskiego. Także jego prace publicystyczne, zwłaszcza te opublikowane w ostatnich kilku latach jego życia, odnoszą się do wartości i świadczą o jego wrażliwości aksjologicznej. Był również doskonałym i oddanym studentom dydaktykiem. Jan Szymczyk zmarł przedwcześnie 15 listopada 2021 r. w Lublinie, pozostawiając w smutku swoich nauczycieli, mistrzów, współpracowników i studentów, gdyż był lubiany i ceniony za swą naukową solidność, profesjonalizm i zaangażowanie, za życzliwość, wrażliwość i skromność.
Słowa kluczowe: Jan Szymczyk, socjologia polska, socjologia wartości
DOI: 10.31743/znkul.13486Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Motyka",
title = "W służbie wartości. Ks. prof. Jan Szymczyk (1963–2020)",
journal = "Zeszyty Naukowe KUL",
year = "2021",
number = "1–2 (253–254)",
pages = "5-20"
}

Cytowanie w formacie APA:
Motyka, K. (2021). W służbie wartości. Ks. prof. Jan Szymczyk (1963–2020). Zeszyty Naukowe KUL, 1–2 (253–254), 5-20.