XXXVII Dni Praw Człowieka: Prawa człowieka w perspektywie prawa naturalnego. W stulecie urodzin Hanny Waśkiewicz.
[XXXVII Human Rights Days: Human rights in the perspective of natural law. On the centenary of Hanna Waśkiewicz's birth ]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Socjologii Prawa i Moralności