Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa
[Studies on Formal and Informal Sources of Law. ]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Redaktorzy: Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Jadwiga Potrzeszcz.
Tom: 78