Preferencje zawodowe studentów prawa (raport z badań)
[Professional preferences of law students (A research report) ]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Monika Kępa, Sławomir Pilipiec