Recenzent
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Weronika Kudła
Tytuł publikacji: Wrogość wobec religii a neutralność w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński