Wprowadzenie: Hanna Waśkiewicz, Adam Podgórecki i socjologia prawa człowieka.
[Introfuction: Hanna Waśkiewicz, Adam Podgórecki and the Sociology of Human Rights]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XXXVI Dni Praw Człowieka: Socjologia praw człowieka in statu nascendi Wokół koncepcji Hanny Waśkiewicz i Adama Podgóreckiego
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Socjologii Prawa i Moralności