XXXVI Dni Praw Człowieka: Socjologia praw człowieka in statu nascendi. Wokół koncepcji Hanny Waśkiewicz i Adama Podgóreckiego
[XXXVIth Human Rights Days: Sociology of Human Rights in Statu Nascendi. On the Ideas of Hanna Waśkiewicz and Adam Podgórecki]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Socjologii Prawa i Moralności