Leon Petrażycki - portret intelektualisty
[Leon Petrażycki - a portrait of the intellectual]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego
Miejsce: Rzeszów
Nazwa jednostki: Uniwersytet Rzeszowski i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania