Reception of Psychological Theory of Law in Poland During the Communist Regime

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: The Scientific Legacy of Leon Petrażycki: History and Modernity (on the 150th Anniversary of His Birth)
Miejsce: St. Petersburg
Nazwa jednostki: St. Petersburg State University