Petrażycki jako ojciec socjologii prawa
[Petrażycki as the father of sociology of law]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Dziedzictwo Leona Petrażyckiego
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Prawnych PAN