Wprowadzenie: Petrażycki, pluralizm prawny, prawa człowieka
[Introduction: Petrazycki, legal pluralism and human rights]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Miejsce: Lublin