Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku
[Right to marriage at the threshold of 21st century]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016