Socjologia praw człowieka-Grupa tematyczna, XVI Zjazd Socjologiczny
[Sociology of Human Rights-Thematic group, 16th. Sociological Congress]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Gdańsk