XXXIV Dni Praw Człowieka: 125 lat Rerum novarum i 50 lat Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka (KUL, 13 grudnia 2016)
[XXXIV Days of Human Rights: XXXIV Dni Praw Człowieka: 125 Years of Rerum novarum and 50 Years of the Universal Declaration of Human Rights ]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin