Prawa człowieka w perspektywie socjologicznej („Roczniki Nauk Społecznych” 43, 2015/4)
[Human Rights in Sociological Perspective]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Redaktorzy: Krzysztof Motyka
Tom: 43