2021

Prace magisterskie
 • Paschalny wymiar drogi ucznia Syna Człowieczego (Łk 9,18-27). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2020

Prace magisterskie
 • Miłosierdzie wobec bliźniego drogą do osiągnięcia życia wiecznego (Łk 10,25-37). Studium egzegetyczno - teologiczne.
 • … Sprzedaj wszystko co masz, rozdaj ubogim (…) i chodź za mną. (Mk 10,21) Ubóstwo, jako droga do bycia uczniem Jezusa. Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Modlitwa ucznia Chrystusa według Łk 11,5-13. Studium egzegetyczno-teologiczne.

2019

Prace magisterskie
 • Motyw ucznia w mowie pożegnalnej Jezusa Łk 22,21-38. Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Służba braciom i miłosierdzie wobec "małych" drogą ucznia Chrystusa (Mk 9,33-37). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2018

Prace magisterskie
 • Słowo Jezusa w służbie królestwa Bożego (Łk 4,31-44). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2017

Prace magisterskie
 • Metafora małżeńska w IV Ewangelii na tle tradycji Starego Testamentu i starożytnych zwyczajów małżeńskich judaizmu

2016

Prace magisterskie
 • Maryja uczennica Pana w świetle teologii św. Łukasza (Łk 1-2)

2015

Rozprawy doktorskie
 • Postawy wobec Jezusa ofiarującego miłość. Analiza narracyjna (Łk 7,36-50)

2014

Prace magisterskie
 • Znaczenie terminu 'dzisiaj' w Psalmie 95. Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Konieczność spożywania Ciała i Krwi Pana według J 6,51c-59

2013

Prace magisterskie
 • Maryja jako Matka ucznia Jezusa. Analiza egzegetyczno- teologiczna J 19, 25-27.
 • Wstawiennictwo Mojżesza wzorem modlitwy wytrwałej (Wj 17,8-16). Studium egzegetyczno-­teologiczne.
 • Wspólnota Jezusa i Jego uczniów w J 15, 1-11. Analiza egzegetyczno- teologiczna.
 • Starość w Księdze Koheleta (12,1-7). Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Mądrość Boża i Duch Święty w 1 Kor 2,6-16.
 • Posłannictwo Jana Chrzciciela jako Świadka Jezusa Chrystusa. Studium egzegetyczno- teologiczne J 1, 19-34.

2012

Prace magisterskie
 • "Uwiodłeś mnie Panie..." Problem wolności proroka na podstawie Jr 20,7-13. Studium egzegetyczno-teologiczne.

2011

Prace magisterskie
 • Motyw uczty mądrości w Prz 9,1-6. Studium egzegetyczno-teologiczne