dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
profesor KUL - Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.mielcarek_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8575-7966