Krzysztof Mielcarek
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
Instytut Nauk Biblijnych
Wydział Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.mielcarek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8575-7966