Biogram

Urodziłem się w Opocznie. Uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, gdzie uzyskałem świadectwo dojrzałości w 2004r. W latach 2004 - 2007 studiowałem socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia te ukończyłem w czerwcu 2007 r. z wyróżnieniem i otrzymałem tytuł licencjata na podstawie pracy licencjackiej pt. Zastosowanie prowokacji dziennikarskiej. Na podstawie dyskusji prasowych w wybranych czasopismach, napisanej pod kierunkiem naukowym dr Anny Sugier - Szeregi. W latach 2007 – 2009 kontynuowałem naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2009 uzyskałem tytuł magistra socjologii na podstawie pracy pt. Tożsamość społeczno  – kulturowa maturzystów w mieście Opoczno, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Leona Dyczewskiego. Studia ukończyłem z wyróżnieniem. W 2011 roku ukończyłem studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, na kierunku „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi”.  W 2013 roku ukończyłem studia podyplomowe „Menadżer projektów badawczych”, także na WSEiI. W 2014 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. Tożsamość etniczno-kulturowa obywateli Białorusi i Ukrainy mieszkających w Polsce. Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski.

 

Zainteresowania naukowe:  tożsamość jednostkowa i grupowa, imigranci w Polsce, media a kultura, dziennikarstwo śledcze, metodologia badań ilościowych i jakościowych, zastosowanie pakietów statystycznych w analizie danych empirycznych. 

Ostatnia aktualizacja: 03.03.2018 19:53