Tożsamość zbiorowa a pamięć historyczna. Doświadczenia polsko-ukraińskie
[Collective identity and historical memory. The experience of Polish-Ukrainian]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: II Międzynarodowa konferencja naukowa Dialog miedzykulturowym we współczesnym świecie. Dialog pamięci
Miejsce: UKSW