Recepcja polskiego dziedzictwa kulturowego przez imigrantów w procesie kształtowania tożsamości etniczno-kulturowej
[ The reception of Polish cultural heritage in the process of shaping ethno-cultural identity]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN