Tożsamość religijna w nowoczesności
[Religious identity in modernity]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Nałęczów