Wyzwania i dylematy współczesnej antropologii kultury. Skazani na krytykę kulturową?
[Challenges and dilemmas of contemporary anthropology of culture.]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin