Elementy znaczęce tożsamości społeczno-kulturowej mieszkańców Opoczna
[The significant elements of socio-cultural identity of citizens in Opoczno]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Budowanie tożsamości małych miast pod wpływem lokalnej tradycji, wydarzeń, procesów historycznych, podmiotów, osób etc.
Miejsce: Supraśl