Redaktor statystyczny - Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa