Kolor jako element kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej
[Color as an element of shaping the individual and collective identity]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Naukowe KUL (ISSN: 0044-4405)
Rok wydania: 2014
Tom: 57
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 55-66
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest próba analizy jednej z funkcji koloru, jaką jest konstruowanie tożsamości osobistej oraz tożsamości zbiorowej. Psychologowie dowodzą, że kolor podkreśla osobowość człowieka, pozwala na wyrażanie swoich emocji, upowszechnianie uznawanych wartości. Symbolika koloru jednoczy ludzi, ułatwia komunikację, wzmacnia więzi społeczne, stanowi czynnik motywujący do działania. Autor zakłada, że żyjemy w kulturze obrazu, a kolor jako jego element staje się jednym z narzędzi i sposobów poznania życia społecznego.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Jurek",
title = "Kolor jako element kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej",
journal = "Zeszyty Naukowe KUL",
year = "2014",
number = "4",
pages = "55-66"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jurek, K. (2014). Kolor jako element kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Zeszyty Naukowe KUL, 4, 55-66.