Indywidualizm sieciowy a budowanie społeczeństwa sieciowego. Model transmisji aktywności online i offline
[NETWORKED INDIVIDUALISM AND BUILDING NETWORK SOCIETY. A MODEL OF ONLINE AND OFFLINE ACTIVITY TRANSMISSION]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN