Badania społeczne w Internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce
[Social research on the Internet. Virtual Ethnography in theory and practice]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Nauka i Szkolnictwo Wyższe (ISSN: 1231-0298)
Rok wydania: 2013
Tom: 41
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 82-95
Streszczenie: Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie jednej z intensywniej rozwijających się metod badawczych „w sieci” tj. wirtualnej etnografii (virtual ethnography). Autor dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z obserwacją online (konkretnie obserwacją praktyk religijnych), możliwymi wariantami i dylematami, jakie mogą pojawiać się wraz z wykorzystaniem omawianej metody w projekcie badawczym.
Słowa kluczowe: wirtualna etnografia, badania jakościowe, badania w internecie
Dostęp WWW: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/download/1657/1627Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Jurek",
title = "Badania społeczne w Internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce",
journal = "Nauka i Szkolnictwo Wyższe",
year = "2013",
number = "1",
pages = "82-95"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jurek, K. (2013). Badania społeczne w Internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1, 82-95.