Tożsamość w wielokulturowym kontekście
[The identity in a multicultural context]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Redaktorzy: Leon Dyczewski