Rzeczywistość wielokulturowa
[The multicultural reality]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin, Warszawa
Rok wydania: 2013
Redaktorzy: Leon Dyczewski