Tożsamość europejska młodych Polaków i Słowaków
[European identity of young Poles and Slovaks]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Tożsamość w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Miejsce: Kazimierz Dolny