Migracje a kryzys finansowy. Doświadczenia zawodowe Białorusinów i Ukraińców mieszkających w Polsce
[Migration and the financial crisis. Professional experience of Belarusians and Ukrainians living in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej
Miejsce: Nałęczów