Świadomość polskiego dziedzictwa kulturowego wśród imigrantów z Białorusi i Ukrainy
[The awareness of Polish cultural heritage among immigrants from Belarus and Ukraine]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Zjazd Socjologiczny 2013 "Co po kryzysie?"
Miejsce: Szczecin