Statystyka jako narzędzie manipulacji i nadużyć(?)
[Statistics as a way of manipulation (?)]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Studia nad wiedzą, Kreowanie społeczeństwa niewiedzy
Miejsce: Lublin