Tożsamość w krajach Europy Środkowej i Wchodniej
[Identity question - the problem of identity in Central and Eastern European countries]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Kazimierz Dolny