Kompetencje prawne w komunikacji imigrantów mieszkających w Polsce
[Legal competence of immigrants living in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych
Miejsce: Białystok-Supraśl