Tożsamość w wielokulturowym kontekście
[Identity in a Multicultural Context]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Warszawa-Natolin