Tożsamość etniczno-kulturowa obywateli Białorusi i Ukrainy wchodzących w polskie społeczeństwo
[The ethno-cultural identity of citizens of Belarus and Ukraine entering Polish society]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN