Prowokacja dziennikarska jako narzędzie dziennikarstwa śledczego
[Provocation as a tool of investigative journalism]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Naukowy Przegląd Dziennikarski (ISSN: 2084-8064)
Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 55-68
Streszczenie: Prowokacja dziennikarska jest jedną z metod zwalczania przestępczości i patologii zakłócających prawidłowe funkcjonowanie systemu społeczno - politycznego. Występuje w sytuacji, kiedy dziennikarz swoim zachowaniem (z reguły wyzywającym) świadomie wywołuje reakcję - mającą znamiona przestępstwa lub patologii - innej osoby. Prowokowanie może mieć również wymiar pejoratywny. Ten rodzaj prowokacji stosowany jest przez media, w sytuacji gdy pojawiające się zarzuty wobec osób publicznych nie mają podstaw w dowodach, a są jedynie elementem walki ekonomicznej lub służą do zniszczenia medialnego zaatakowanego. Stawiane zarzuty są nieprawdziwe, spreparowane, czy poparte fałszywymi informacjami. Nieetyczną i niemoralną sytuacją jest sprawdzanie i poszukiwanie dowodów drogą chybił trafił lub w drodze składania propozycji łapówek osobom, co do których nie ma przesłanek o czerpaniu korzyści majątkowych niezgodnie z prawem. Dziennikarz może bowiem wykreować przestępstwo do którego by nie doszło bez zastosowania prowokacji. Tymczasem zastosowanie prowokacji dziennikarskiej powinno być sprawdzeniem uzyskanych wcześniej informacji (o dużym stopniu wiarygodności) w celu uzyskania niezbitych dowodów wobec sprawców nieprawidłowości społecznych. Maria Du Vall, która analizuje prowokację z prawnego punktu widzenia uważa, że działanie takie może prowadzić do naruszenia przepisów, jednak w wielu przypadkach może znaleźć usprawiedliwienie, zwłaszcza gdy zostaną spełnione znamiona wyższej konieczności. Dotyczy to sytuacji patologicznych np. łamania prawa, nieprawidłowości w instytucjach publicznych, które są powszechnie znane a ignorowane lub zaniedbywane przez podmioty odpowiedzialne za ich zwalczanie.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Jurek",
title = "Prowokacja dziennikarska jako narzędzie dziennikarstwa śledczego",
journal = "Naukowy Przegląd Dziennikarski",
year = "2012",
number = "2",
pages = "55-68"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jurek, K. (2012). Prowokacja dziennikarska jako narzędzie dziennikarstwa śledczego. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 2, 55-68.