Komiksy "99" - promowanie wielokulturowości czy indoktrynacja?
[Comics 'The 99' - promoting multiculturalism or indoctrination?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kultura popularna na Bliskim Wschodzie: religia - rozrywka - polityka
Miejsce: Warszawa