Internet jako źródło wiedzy o społeczeństwie - rozwój i znaczenie wirtualnej etnografii
[Internet as a source of knowledge about society - the development and importance of virtual ethnography]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Czego w naukach humanistycznych i społecznych szukają dziś młodzi badacze?
Miejsce: Warszawa