Postawy obywatelskie studentów KUL i UMCS w perspektywie socjologicznej
[Civic attitudes of KUL and UMCS students in the sociological prospect]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

Nazwa konferencji: Studencka debata naukowa nt. postaw obywatelskich studentów KUL i UMCS
Miejsce: Lublin