Problem kształtowania tożsamości w globalizującym się świecie
[The problem of shaping identity in a globalizing world]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Człowiek wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa
Miejsce: Lublin