Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego
[Ethical and legal aspects of investigative journalist work]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Media - Kultura - Społeczeństwo (ISSN: 1896-7132)
Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 1 (6)
Strony od-do: 97-111
Streszczenie: Większość znaczących czasopism i gazet opiniotwórczych ma wyspecjalizowanych reporterów, którzy dopuszczają się tajemnego nagrywania rozmów, inscenizowania i manipulowania wydarzeniami, czy prowokowania prawa aby ujawnić wiele problemów w życiu społecznym, politycznym, czy gospodarczym. Artykuł ma na celu omówienie zagadnień związanych z etyką i prawem w perspektywie pracy dziennikarza śledczego. Dziennikarz zdobywając informacje czasami posługuje się narzędziami, technikami, metodami, które budzą kontrowersje, a ich stosowanie nie budzi powszechnej aprobaty zarówno środowiska medialnego jak i całego społeczeństwa. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: jakie jest znaczenie dziennikarskich kodeksów etycznych? Jak działania dziennikarzy interpretowane są przez literę prawa? Oraz jak rozumieć służbę dziennikarzy wobec społeczeństwa i państwa? Mimo, że dziennikarze nie mogą decydować o wolności, wydawać wiążących poleceń, to niewątpliwie ich działania mają istotna moc sprawczą. Uprawiający ten zawód kontrolują polityków, urzędników i innych funkcjonariuszy publicznych.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Jurek",
title = "Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego",
journal = "Media - Kultura - Społeczeństwo",
year = "2011",
number = "1 (6)",
pages = "97-111"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jurek, K. (2011). Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego. Media - Kultura - Społeczeństwo, 1 (6), 97-111.