Pamięć utrwalona w dziedzictwie kulturowym. Tradycje narodowo-wyzwoleńcze regionu opoczyńskiego w XIX wieku
[The memory retained by cultural heritage. The independence traditions in Opoczno area in the nineteenth century]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Tradycje narodowo-wyzwoleńcze w małych miastach
Miejsce: Supraśl