Elementy kultury politycznej. Przykłady i ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków
[ELEMENTS OF POLITICAL CULTURE. EXAMPLES AND THEIR INFLUENCE ON THE PERCEPTION OF STATE AND DEMOCRACY BY POLES. ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Kultura i Historia (ISSN: 1642-9826)
Rok wydania: 2012
Strony od-do: czasopismo internetowe
Streszczenie: Autor artykułu, w jego pierwszej części, opisuje ogólne założenia teoretyczne dotyczące kultury politycznej, jej podstawowe koncepcje i definicje. Przedmiotem analiz jest przede wszystkim ujęcie Gabriela A. Almonda. W drugiej części artykułu przedstawiono przykłady elementów politycznej Polaków. Autor wskazuje na ważne problemy społeczno-polityczne, dotyczące budowania społeczeństwa obywatelskiego, odwołując się do badań CBOS. Ponadto w artykule poruszono kwestie wpływu mediów na kulturę polityczną oraz rolę autorytetów w demokracji.
Dostęp WWW: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4225Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Jurek",
title = "Elementy kultury politycznej. Przykłady i ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków",
journal = "Kultura i Historia",
year = "2012",
pages = "czasopismo internetowe"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jurek, K. (2012). Elementy kultury politycznej. Przykłady i ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków. Kultura i Historia, czasopismo internetowe.