Kryzys gospodarczy jako efekt kryzysu wartości
[The economic crisis as a result of the crisis of values]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej
Miejsce: Nałęczów