Czynniki ułatwiające i utrudniające zachowanie tożsamości imigrantów w Polsce
[Factors affecting the identity of immigrants in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Tożsamość w wielokulturowym kontekście
Miejsce: Warszawa - Natolin