Znaczenie wymiaru duchowego w pracy zawodowej pielęgniarek
[Significance of spiritual dimension in nurse's work]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra
Miejsce: Lublin